Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Thursday, April 15, 2010

ADAKAH MUHAMMAD UTUSAN ALLAH?

Ayat-ayat Qur'an menerangkan mengenai pelantikan Muhammad sebagai utusan atau rasul Allah.
Demikian kami telah menjadikan umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Muhammad (utusan Allah) menjadi saksi atas perbuatan kamu...(Al-Baqarah 2;143).
Ayat di atas dengan jelas menyatakan Muhammad adalah utusan Allah, bahkan dalam ayat seterusnya disahihkan lagi bahasa Muhammad siutus bukan hanya kepada bangsa Arab sahaja bahkan kepada seluruh alam.
Kami tidak mengutus Muhammad, melainkan kepada manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya (Saba' 34;28).
Allah telah melantik Muhammad menjadi rasulnya di dunia untuk menyampaikan berita gembeira daripada Allah dan juga memberi peringatan.
Katakanlah wahai Muhammad: Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu semua dengan wahyu dan tidaklah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan (Al-Anbiyaa' 21;45).
Allah telah menganugerahkan Qur'an kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman manusia dalam menjalankan tugasnya di dunia ini sebagai khlaifah Allah seperti diterangkna dalam ayat di bawah.
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (Al-Furqan 25;1).
Al-Qur'an adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahawasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar prang-orang yang berakal mengambil pelajaran (Ibrahim 14;52).
Sekiranya Muhammad bukan utusan Allah takkan Allah mewahyukan Al-Qur'an kepadanya selain bukti-bukti pelantikan beliau sebagai utusan Allah.

No comments:

Post a Comment