Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Monday, November 28, 2011

BOLEHKAH NON MUSLIM MENYENTUH AL-QURAN?

Ulama yang melarang non muslim menyentuh al-Quran berdasarkan ayat di bawah:

Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lohmahfuz), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.

(Surah al-Waqiah, ayat 77 sampai 79)

Mengikut ulama tafsir, ayat tersebut merujuk kepada salinan al-Quran yang asal yang terdapat di Loh Mahfuz atau di dalam syurga. Salinan al-quran tersebut hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci iaitu malaikat sahaja. Jadi ulama menyimpulkan bahawa non muslim boleh menyentuh al-Quran kerana al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia. Firman Allah:

Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam,

(Surah al-Furqaan, ayat 1)

Dalam ayat yang lain Allah menerangkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia. Firman Allah:

Beberapa hari yang ditetapkan adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeza antara yang hak dan yang batil….(Surah al-Baqarah, ayat 185)

Nabi Muhmmad juga menghantar surat kepada kerajaan non muslim dan menuliskan ayat-ayat al-Quran terutama ayat di bawah ini

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah (Muslim)".

(Surah ali-Imran, ayat 64)

Rasulullah menghantar surat kepada raja-raja antara lain Heraclius (Byzantin), Negus (Eithiopia), Muqawqas (Mesir), Kisra (Persia atau Iran). Sekiranya non muslim tidak boleh menyentuh al-Quran maka Rasulullah tidak akan menuliskan ayat-ayat al-Quran dalam surat beliau.