Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Thursday, August 20, 2009

KENAPA ISLAM TIDAK TERIMA HOMOSEXUAL

1. Tujuan Penciptaan Lelaki dan Perempuan

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (An-Nisa' 4;1)

Merujuk ayat di atas jelas Allah menjadikan lelaki dan perempuan untuk mencari pasangan berlainan jantina bukannya sesama jantina seperti Gay dan lesbian. Kalau manusia cuba melawan fitrah dengan memilih sesama jantina maka keseimbangan alam ini akan terancam dimana kelahiran akan semakin berkurang.
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu daripada isteri-isteri kamu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki daripada yang baik-baik ... (An-Nahl 16;72)

2. Sejarah perkembangan Homoseksual

Mengikut Hadith yang dilaporkan oleh Ibnu Asakair, Homoseksual mula-mula diperkenalkan oleh Syaitan yang menyerupai seorang pemuda kacak.

Amalan kejahatan ini bermula apabila syaitan datang kepada kaum ini menyerupai seorang pemuda kacak dan mengajak mereka berasmara dengannya. Kemudian penduduk itu tercebur dalam kejahatan ini dan mengamalnya secara melampau (Ibnu Asakair).

Kemudian amalan ini dibawa ke kawasan masyarakat Kaum Nabi Luth oleh lelaki dari bandar yang telah terjangkiti penyakit homoseksual. Kemudian amaln ini merebak kepada kaum Nabi Luth seperti diterangkan oleh Allah dalam Surah Al-A'raaf 7;80-81

Ingatlah tatkala Luth berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Sungguh kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (Al-A'raf 7;80-81)

3. Allah melaknat Homosexual
Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu (Al-A'raaf 7;84).

Maka tatkala datang azab Kami, Kami balekkan jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu daripada tanah terbakar secara bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim (Hud 11;82-83).

4. Penyebaran Homosexual ke Eropah dan Barat
Kemudian Homosexual menyebar kepada Bangsa Greek dan Roma seperti dilaporkan antara tokoh-tokoh yang mengamalkan Homosexual adalah Socrates, Aristotle dan Alexander the Great. Kemudian Homosexual merebak ke Perancis dan Jerman pada abad ke 13 serta Amerika pada Tahun 1948.

Pada abad ke 13 amalan Homosexual sudah melampau di Perancis sehingga kerajaan Perancis menghalang aktiviti tersebut dengan menggubal Undang-undang Hukuman mati bagi pengamal Homosexual.

Manakala di Jerman sebelum Rejim Nazi, Parti World Association for Sex Reform telah mengkempen amalan Homosexual yang dipimpin oleh Dr. Magus Hersheffeld. Parti tersebut memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Homosexual selama enam tahun, akhirnya Undang-undang tersebut disahkan dengan syarat Homosexual dilakukan atas persetujuan kedua pihak dan jika dilakukan dengan kanak-kanak maka harus mendapat kebenaran penjaganya.

Di Amerika, Henley Kansey (!948) merekodkan bahawa sepertiga daripada 12,000 pernah terlibat dalam Homosexual dan 77% Pelajar sekolah Tinggi cenderung kepada Homosexual.

5. Perkembangan Homosexual di Timur
Dilaporkan negara yang pertama sekali mengamalkan homosexual di Timur adalah Iran. Homoseksual diamalkan oleh satu kumpulan syiah yang menganggap bahawa anal sex kepada isteri dibolehkan, kemu. Homoseksual diamalkan dian bertukar pasangan kepada pemuda. Amalan ini kemudian menyebar ke Afganistan, Pakistan dan India. Pada tahun 1945 ditemui sarang pelacur lelaki (Gay) di Karachi, begitu juga di bandar-bandar India tetapi lebih tertutup. Di Bahrain juga ditemui sarang pengamal Homosexual bahkan diluluskan oleh kerajaan.

6. Kesan buru Homosexual
a. Hilang rasa malu dan tidak bermoral sehingga mereka sanggup meliwat budak-budak lelaki yang masih kecil semata-untuk untuk memuaskan nafsunya.
b. Hilang keberanian, maruah diri dan wujud tingkah laku yang menjijikkan
c. Kaum tersebut akan pupus tanpa meninggalkan zuriat sehingga matlamat penciptaan lelaki tidak tercapai iaitu untuk melahirkan keturunan
d. Manusia akan pupus selepas beberapa tahun ke hadapan sekiranya amalannya berleluasa dan akan menimbulkan banyak jenayah-jenayah lain.
7. Pandangan Islam tentang Homosexual
1. Al-Quran
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan Homoseksual di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka (An-Nisa'4;16).
2. Hadith
a. Muhammad berpesan: Perkara yang paling aku takuti yang menimpa umatku adalah amalan Kaum Luth (Homosexual).
b. Amalan Homosexual (liwat) sangat buruk dan mengaibkan. Larangannya sangat ditekankan. Aku risau kita akan tercebur didalamnya dan menghadapi kemurkaan Allah.
Allah tidak melihat kepada lelaki yang melakukan sex luar tabi'i dengan lelaki lain (Homosexual) atau perempuan melalui duburnya (dilaporkan oleh Tirmizi dan Nasa'i).
c. Laknat Allah ke atas orang yang melakukan Homosexual, Laknat Allah ke atas orang yang melakukan Homosexual, Laknat Allah ke atas peliwat (Homosexual) dilaporkan oleh Tabrani.
Apabila Homosexual dilakukan dengan berleluasa, Allah menarik bantuan-Nya daripada makhluknya dan mereka dibinasakan (dilaporkan Tabrani).
d. Terdapat empat kumpulan manusia yang dimurkai Allah apabila mereka bangkit daripada tempat tidur pada waktu pagi dan masuk waktu malam....Muhammad berkata : di antara mereka adalah orang yang mengamalkan Homosexual (dilaporkan oleh A-Targhib Tarhib).
e. Bunuhlah orang yang mengamalkan amalan kaum nabi Luth, iaitu orang yang melakukan Homosexual.
8. Pencegahan Homosexual
a. Janganlah seorang lelaki bertemu lelaki lain atau seorang perempuan bertemu perempuan lain dalam keadaan bugel
b. Muhammad melarang dua perempuan untuk tidur bersama dalam keadaan bugel dan begitu juga melarang lelaki tidur bersama dalam satu selimut (dilaporkan oleh At-Tarbani).
c. Janganlah seorang lelaki melihat zakar lelaki lain dan juga janganlah seorang perempuan melihat alat sulit perempuan yang lain. Janganlah seorang lelaki tidur bersama lelaki lain dalam satu selimut (dilaporkan oleh Muslim).
d. Janganlah seorang lelaki berbaring dengan lelaki lain walaupun di hujung katil.
9. Akibat amalan Homosexual
a. Seorang lelaki yang merelakan dirinya dijadikan pemuas nasfu lelaki lain maka Allah akan memberikan ransangan sexual kepada lelaki sebagaimana seorang lelaki gairah kepada seorang perempuan.
b. Bakteria yang terdapat dalam dubur akan menyebabkan zakar pengamal Homosexual tidak dapat berfungsi dengan baik (Lemah Syahwat) pandangan pakar Islam.
c. Homosexual akan merusakkan jiwa/perasaan, sehingga terjadi krisis identiti sehingga akan timbul minat kepada kelamin yang saya.
d. Menyebabkan syndrom penyakit mental yang disebut Neurasthenia (Penyakit lemah saraf) mengikut kajian dokter perubatan.
e. Tekanan mental berlebihan sehingga suka menyendiri dan mudah tersinggung maka tidak dapat kebahagian dalam hidup.
f. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah dan minat menjadi lemah maka kemampuan otaknya menjadi lemah juga.
10. Larangan merenung lelaki
Muhammad melarang seorang lelaki merenung lelaki lain dengan penuh gairah.
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.
Islam cukup tegas terhadap pelaku Homosexual kerana dapat membahayakan

Sunday, August 16, 2009

ADAKAH AL-QURAN BERCANGGAH DENGAN SAIN MODEN?

Secara umum orang beranggapan bahawa sains moden berdasarkan pada kajian dan bukti sedangkan agama diikuti membuta tuli (Blind faith). Sehingga agama dan sains tidak serasi atau bercanggah, kalau ikut sains moden akan majujaya sedangkan ikut agama akan mundur.

Kalau kita rujuk sejarah, kedatangan Islam telah mengangkat harkat dan kemajuan Bangsa Arab di Mekah dan Medinah yang sebelumnya dianggap sebagai bangsa yang tidak bertamadun, bahkan Islam telah berjaya memimpin 2/3 dunia masa tu. Tetapi negara sekular yang mengutamakan sains semata-mata telah menyebabkan maruah manusia berada pada tahap yang paling rendah sehingga perempuan hanya dijadikan simbul sex semata.

Kalau kita lihat sepintas lalu negara-negara yang mengagungkan sain semata adalah maju secara fizikal tetapi sistem kekeluargaan runtuh, gejala sosial leluasa dan jenayah tinggi. Amerika Syarikat adalah negara maju, tetapi purata kes rogol yang direkod di sana berlaku setiap 30 saat, berapa ramai ibu tunggal yang terpaksa bekerja syif siang dan malam untuk menyara anak-anak mereka yang tidak mempunyai ayah?

Sain Moden membuktikan bahawa Allah wujud

General Theory Relativiti menunjukkan alam semesta ini berkembang dengan pesat, dan akan mengecut kalau kembali semula ke masa silam. Alam semesta dicipta tanpa masa, ruang atau jirim. Ini menunjukkan kejadian alam bukan secara kebetulan sebab alam adalah kejadian yang rumit sehingga perlu dicipta bukan tercipta sendirinya. Kalau dicipta maka ada pencipta, siapakah pencipta?

Analogy; sebuah balon kalau ditiup akan mengembang dan kalau dikeluarkan angin maka akan mengecut sehingga tahap yang kecil. Maka sama juga dengan alam kalau kembali ke asal hanya wujud satu titik kecil sahaja. Maka adakah titik kecil tersebut terbentuk dengan sendirinya? Jawapannya tidak, pasti ada yang menciptakannya.

ISLAM DAN SAINS MODEN

Adakah Islam dan sains moden serasi?
Nama-nama Pakar Sains yang beragama Islam yang banyak menyumbang terhadap perkembangan sains moden (Al-Khawarizmi/Algorism [750-850], Avicenna [981-1037], Geber (738-813], Ibn Khaldun [1332], Averosa [1128-1198] dan Albucasisi [936-1013])
Sumbangan Islam terhadap sain moden
1. Astronomi dan Geologi
a. Big Bang
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya (Al-Anbiyaa' 21;30). Ini menunjukkan bahawa terjadi suatu letupan kuat sebelum terbentuk dunia seperti dilaporkan dalam Teori Big Bang.
b. Permulaan alam dipenuhi asap tebal
Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".(Al-Fushsilat 41;11).
c. Alam semesta berkembang pesat
Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya (Az-Zhariyaat 51;47)
d. Bentuk bumi
Dia menjadikan malam melingkari siang dan mejadikan siang melingakrari malam (Az-Zumar 39;5). Ayat ini menunjukkan bumi berbentuk bulat.
Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya (An-Naziyaat 79;30)
e. Gunung ganang sebagai pasak
Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?, dan gunung-gunung sebagai pasak? (An-Naba' 78;6-7)
f. Orbit Matahari dan Bulan
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya (Yaasin 36;40)
g. Matahari berputar pada paksinya
Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya (Al-Anbiyaa 21;33)
2. Fizik (Atom)
Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat zarrah pun yang ada di langit dan bumi serta tidak ada (pula) yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lohmahfuz)",(As-Saba' 34;3)
3. Botani dan Perubatan
Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang (Ar-Ra'd 13;3)
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Az-Dzariyaat 51;49)
Daripada perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia (An-Nahl 16;69)
4. Embriologi
Kemudian Kami jadikan air mani yang disimpan dalam rahim. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (Al-Mukminun 23;13-14).
Di ayat yang lain, Allah juga menjelaskan tentang penciptaan manusia.
Ketahuilah sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi (Al-Hajj 22;5)
Jantina Bayi
Bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan, dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lelaki dan wanita (An-Najm 53;44-45).

Friday, August 14, 2009

ADAKAH AL-QURAN DARIPADA ALLAH?

Alquran adalah firman Allah seperti tersebut dalam ayat di bayah ini:

Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah ayat Tuhanmu (Al Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah ayat-ayat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Al-An'am 6;114-115)

Ayat di atas menunjukkan pengakuan daripada Allah bahawa Qur'an bukan ciptaan Muhammad tetapi wahyu yang diturunkan melalui Malaikatnya. Cuba rujuk mana-mana kitab agama lain yang terdapat pengakuan daripada Allah?
Bagi Muslim kesahihan Al-Quran adalah sangat penting sebab melibatkan kepercayaan asas yang melibatkan keimanan kepada Allah, Muslim boleh membuktikan bahawa Al-Quran yang ada pada tangan kita hari ini sama dengan Al-quran yang diwahyukan kepada nabi Muhammad 1400 tahun daripada Allah.

Kebanyakan orang percaya kepada agama secara butatuli (blind faith), mereka tak buat kajian terhadap kitab mereka, mereka hanya ikut apa saja paderi/monk/sami cakap tanpa mengkaji sama ada kata-kata itu ada dicatat dalam kitab mereka. Macamna dengan Islam? Muslim tidak boleh percaya sesuatu tanpa bukti yang nyata sebab Islam agama fakta bukan iman tanpa kajian dan bukti seperti agama lainnya.

Macam mana kita boleh buktikan qur'an daripada Allah? Ada 2 langkah untuk membuktinya.
1. Pembuktian Al-Qur'an sekarang sama dengan quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw 1400 tahun yang lalu, tiada perubahan ataupun pengubahsuaian
1. Sejarah
Qur'an diturunkan kepada Muhammad pada 612-635 CE, dalam bahasa Arab, qur'an bukan diturunkan dalam sehari, tetapi beransur-ansur selama 23 tahun melalui Malaikat Jibril, kadang-kadang ayat pendek, kadang-kadang satu surah panjang, setiap kali Muhammad terima wahyu maka disampaikan kepada para pengikutnya 100% sama seperti yang diterima daripada Allah melalui Jibril.

Pengikut Muhammad yang mencatat wahyu yang disampaikan oleh-Nya diantaranya Zaid ibn Tsabit, Ubay ibn Kalb, Mu’adh ibn Jabal dan Abu Zaid. Wahyu tersebut ditulis pada kulit kayu, kulit dan tulang haiwan, setiap kali mereka tulis beliau terus menyemaknya supaya tidak terjadi kesilapan dan sekiranya berlaku kesilapan dalam catatan, beliau akan terus perbaikinya pada masa itu juga, sehingga tidak ada kesilapan lagi. Jadi dengan cara ini dapat dipastikan bahawa yang ditulis adalah sama dengan ayat yang diturunkan kepada beliau, dengan cara ini tak ada peluang untuk berlaku kesilapan.
Selain mencatat, pengikut beliau juga menghafal wahyu tersebut, dan mereka mengulanginya setiap kali sembahyang, contoh dalam solat 5 waktu setiap rakaat dibaca surah Al-Fatihah, dlm 2 rakaat yang pertama dibaca surah-surah secara rawak, dan untuk solat Mahgrib, Isyak dan Subuh imam akan baca ayat Qur'an dengan kuat, sekiranya berlaku kesilapan maka jemaah terus memperbetulkannya, dengan cara ini sesiapa yg salah hafal samada imam atau makmum boleh diperbetulkan dengan segera, secara umumnya semua tahu bacaan yang betul.

Setiap tahun dalam bulan puasa (Ramadan), Muslim melaksanakan shalat Terawih, mereka akan habiskan 30 juzuk Qur'an (Al-Qur'an penuh), setiap malam 1 juzuk, amalan ini telah diamalkan sejak zaman Muhammad sehingga hari ini, kebanyakan masjid akan habiskan 30 juzuk dalam setiap Ramadan, dalam lain perkataan sepanjang 612-635 selepas sembahyang digalakkan membaca Qur'an.
SAmpai sekarang berjuta muslem menghafal Al-Qur'an secara penuh (30 juzuk), bahkan ada umur 5 tahun atau 7 tahun yang sudah menghafal keselurahan Al-Qur'an seperti di Iran dan Pakistan serta negara Islam lainnya, bahkan juga negara Malaysia.
Setiap bulan Ramadhan, semasa hidup-Nya Muhammad juga akan membaca semula Alqur'an yang teralah diturunkan dan disemak oleh Malaikat Jibril supaya tidak ada ayat yang tertinggal atau tersilap begitu juga pengikut-Nya akan membacanya yang disemak oleh Nabi.

Selepas Muhammad meninggal, pada masa kepemimpinan AbuBakar telah dikumpulkan semua penghafal Al-Qur'an dan manuskrip Al-Qur'an, kemudian dibukukan dan disemak semula oleh penghafal keseluruhan Al-Qur'an dan disesuaikan dengan manuskrip yang ada pada batu, kayu, kulit dan tulang haiwan. Kemudian semua manuskrip yang terdapat pada batu, kayu, kulit dan tulang haiwan dimusnahkan dan yang disimpan hanya 5 buah mushaf Al-Qur'an yang disimpan oleh :
1. Osman Ibn Affan,
2. Salah seorang Isteri Nabi Habsah,
3. Zaid Ibn Tsabit,
4. Abdullah Ibn Zubayer
5. S'ad Ibn As 'As.
Manuskrip Al-Qur'an yang asal sampai sekarang masih tersimpan di:
1. Museum of Tashkent, Uzbekista
2. Topkapi Museum, Istanbul, Turkey
3. Library of Congress, Washington
4. Chester Beatty Museum, Dubli
5. London Museum, England
6. Institute of Munich – 42,000 Manuscripts
Al-Qur'an asal yang disimpan di Muzium Tashkent Uzbekistan.

2. Pengarang
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (An-Nisa' 4;82)
Kitab ini diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Jaatsiyah 45;2)
2. Proses penyingkiran penulis yang tidak munasabah ataupun tak layak
1. Muhammad
a. Nabi Muhammad tidak dapat menulis Al-Qur'an sebab beliau adalah buta huruf (tak dapat baca dan tulis). Seperti dilaporkan dalam ayat di bawah
Dan kamu tidak pernah membaca sebelum Al-Qur'an sesuatu Kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andai kata kamu pernah membaca dan menulisnya, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu (Al-'Ankabut 29;48).
b. Muhammad digelar oleh orang Arab Quraish sebagai Al-Amin maksudnya orang yang dipercaya, beliau tidak pernah berdusta sehingga orang Arab cukup mempercayai beliau kalau terjadi peperangan di Arab masa itu maka orang-orang Yahudi dan Nasrani menyimpan barang mereka kepada beliau, selepas peperangan meraka akan menuntutnya semula dan Muhammad kembalikan semua barang tersebut tanpa sedikitpun yang kurang atau hilang.
c. Kalau Muhammad yang tulis Al-Qur'an maka tidak mungkin Muhammad menegur diri sendiri. Sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegur beliau.

Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu esok pagi (Al-Kahfi 18;23).
Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih patut kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah menceraikannya isterinya, Kami kahwinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengahwini bekas istri anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menceraikan istrinya (Al-Ahzab 33;37).
Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya ('Abasa 80;1-2).
2. Al-Qur'an ditiru daripada Bible?
a. Gaya bahasa Al-Qur'an dengan bible tidak menunjukkan kesamaan, ini membuktikan bahawa Al-Quran tidak ditiru dari Bible sebab kalau ditiru mesti gaya bahasanya sama.
b. Perjanjian lama dalam bahasa Arab baru dituliskan pada tahun 900 CE, manakala perjanjian baru dalam bahasa Arab dituliskan pada tahun 1616 CE.
c. Tiada satupun ayat dalam Al-Qur'an sama dengan ayat dalam Bible, kalau ditiru mesti akan mempunyai kandungan ayat yang sama.
d. Kesilapan yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan perjanjian Baru tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Sangat tidak logik kalau pelajar yang pandai meniru daripada pelajar yang bodoh, maknanya dalam perjanjian Lama dan Baru terdapat banyak ayat yang bercanggah dan terdapat kesilapan, mungkinkan Al-Quran ditiru daripada ayat-ayat yang bercanggah dan terdapat kesilapan tersebut?
e. Terdapat persamaan mesej menunjukkan sumber asal yang sama iaitu daripada Allah. Ini tidak menunjukkan ditiru.
3. Ditulis oleh Syaitan?
Kalau ditulis oleh Syaitan mungkin kah Syaitan akan memberitahu kepada manusia akan keburukannya? Rujuk ayat di bawah

Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh mu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (Al-Fathir 35;6).

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai keturunan Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu" (Yaasin 36;60).
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada Al-Qur'an ketika Al Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia (Al-Furqan 25;29).
Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk (An-Nahl 16;98).
Dan di antara haiwan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu,(Al-An'am 6;142).
Siapa lagi penulis????
Jawapan Allah yang Maha Esa

Tuesday, August 11, 2009

KENAPA UMAT ISLAM BENCIKAN ORANG ISRAEL?

Jawapannya:
Tuduhan ini tidak benar sebab tidak ada satu ayatpun dalam Al-Qur'an yang menyuruh umat Islam untuk membenci orang Israel bahkan Allah telah mengangkat derajat orang-orang Israel ke peringkat yang mulia dengan menghantar nabi-nabi dari bangsa Israel seperti Moses dan Yesus tetapi disebabkan keingkaran mereka terhadap nabi-nabi dan perintah Allah. Maka mereka telah menganiaya diri mereka sendiri.
Bahkan tidak sempurna iman umat Islam sekiranya tidak beriman kepada Nabi-nabi yang dihantar kepada bangsa sebelumnya termasuk juga di kalangan Bangsa Israel. Sungguh ada sebahagian Muslim di Malaysia suka mengutuk bangsa Israel sebagai Laknatullah (Semoga dilaknat oleh Allah), tetapi ini budaya Melayu dan tidak ada hubungan dengan Islam sebab sekiranya Muslim mengutuk Bangsa Israel maka sama juga dengan mengutuk keturunan nabi-nabi yang Allah pilih. Bahkan Bangsa Israel adalah bangsa terpilih tetapi disebabkan keingkaran mereka maka Allah peringatkan mereka.

Islam hanya membenci orang-orang yang melakukan kezaliman tidak kira bangsa termasuk juga sebahagian bangsa Israel yang telah menzalimi orang-orang Palestina iaitu Ziones, sebetulnya bukan hanya orang Islam sahaja membenci dan mengutuk kezaliman Ziones. Bahkan semua bangsa di dunia yang memegang kuat hak azasi manusia tidak boleh terima kezaliman Ziones terhadap Rakyat Palestina. Bahkan Rakyat Israel sendiri menentang kezaliman tersebut sunguhpun mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, ini menunjukkan bahawa simpati Muslim tidak mengenal bangsa dan agama.

Kalau kita merujuk peta maka peta sebelum tahun 1948 kita tidak menemukan negara Israel tetapi pengistiharan Israel secara tidak sah telah mendatangkan huru-hara di Bumi Jerusalem disebabkan keangkuhan dan kezaliman yang dilakukannya (Rujuk Gambar sebelah kiri Peta Map Israel 2009, Gambar sebelah kanan Gambar Map Israel pada tahun 1948). Sebagai penduduk tempatan yang sah rakyat Palestina akan berperang untuk melindungi harta dan tanah mereka, salahkah?
Sekiranya penjajah masuk ke Malaysia hari ini, adakah kita akan membiarkannya? Mesti tidak! Kita akan lawan sedaya upaya untuk mempertahankan negara Malaysia tercinta. Kita lihat masa penjajahan Jepun dahulu, semua berperang untuk mempertahankan kemerdekaan Malaysia. begitu juga dengan Palestina.

ADAKAH UMAT ISLAM MENYEMBAH KA'BAH?

Jawapannya Tidak! Umat Islam menghadap ke arah masjdil haram seperti perintah Allah yang tercantum dalam ayat di bawah ini :

Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka... (Al-Baqarah 2;150).

Di samping itu perintah menghadap ke arah Masjidil Haram seperti Hadith Nabi Muhammad di bawah ini :
Kami bershalat bersama Nabi Muhammad selam 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudiankan di alihkan ke arah Masjidil Haram (Ka'bah) dilaporkan dalam Sahih Muslim.
Ka'bah juga merupakan pusat dunia, maka dengan tawaf (mengelilingi Kabah) maka umat Islam adalah harmoni sebab sesuai dengan tabi'i. Ka'bah juga rumah ibadah pertama yang dibina oleh Ibrahim dan Ismail seperti disebutkan dalam ayat di bawah ini :

Dan ingatlah, ketika Kami menjadikan Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, rukuk dan sujud" (Al-Baqarah 2;125).

Ayat tersebut menerangkan bahawa kiblat umat Islam adalah Masjidil haram, umat Islam hanya menyembah Allah dengan pusat masjidil haram bukan Ka'bah. Arah menuju Masjidil haram menunjukkan uniti, sehingga semua umat Islam di dunia ini akan menghadap ke arah yang sama iaitu Masjidil Haram. Adapun bukti bahawa umat Islam tidak menyembah Ka'bah adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi telah memungkinkan Ka'bah dialihkan ke tempat lain, sekiranya Ka'bah dialihkan ke KLCC, Malaysia maka adakah umat Islam tetap akan menghadap ke Masjidil haram atau KLCC?. Jawapannya tetap menghadap Masjidil Haram. Kalau umat Islam menyembah Ka'bah maka kemana Ka'bah berpindah maka ke situlah arah dalam sembahyang

2. Setiap yang disembah maka akan disanjungi dan dihormati sehingga tidak berani dipijak, sedangkan Ka'bah setiap haru dipijak oleh Sahabat Muhammad semasa melaungkan Azan. Bahkan berjuta umat islam memijak gambar Ka'bah yang ada di Tikar sembahyang. Kalau sesuatu yang disembah maka tidak berani pijak, contohnya umat Hindu tidak berani pijak gambar, Vishnu atau Brahma. Begitu juga umat Kristian tidak akan berani pijak gambar Yesus, Agama budha juga tidak berani pijak gambar Buddha.

3. Ka'bah setiap beberapa tahun dibaik pulih, sekiranya umat Islam menyembah Ka'bah maka selama proses membaik pulih maka umat islam tidak payah sembahyang sebab Ka'bah belum siap, buktinya umat Islam tetap sembahyang seperti biasa sungguhpun Ka'bah dalam proses pembaik pulih.

4. Bukti lain yang menunjukkan umat Islam tidak menyembah Ka'bah adalah tidak pernah ada satu katapun dalam sembahyang menyebut nama Ka'bah sedangkan sesuatu yang disembah maka akan disebutnya seperti Ya Allah, Yesus, Budha dan Brahma sentiasa disebut dalam penyembahannya.

Monday, August 3, 2009

PERSAMAAN ISLAM DENGAN KRISTIAN

Kalau kita melihat kepada amalan umat kristian hari ini hampir jarang ditemui persamaan dengan amalan umat Islam, tetapi kalau kita merujuk kepada kitab agama kristian iaitu Al-Kitab atau Bible maka kita akan temui banyak persamaan antara umat kristian dan umat Islam. Kita mungkin akan hairan kenapa ini berlaku? Jawapannya Pada asalnya agama Kristian dan Islam juga berasal daripada satu sumber iaitu Allah, asalnya kristian adalah agama yang mengikut ajaran Yesus tetapi telah banyak terjadi perubahan akibat salah tafsiran oleh pengikutnya.

1. Konsep Ketuhanan
a. Tuhan adalah Esa
Qur'an : Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa (Al-Ikhlas 112;1)
Sungguh kafir orang yang berkata: “Sungguh Allah itu ialah Al Masih putra Maryam”. Padahal Al masih sendiri berkata, “Wahai Bani Israel! Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu ciptaan-Nya, maka Allah mengharamkan syurga kepadanya, dan tempatnya adalah neraka... (Al-Maidah 5;72).

Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu (Al-An'am 6;102).
Bible : Shama Israelu adonoi ilahaini adonoi ahud : Wahai orang Israel! Tuhan - dan tuhan satu-satunya ialah Tuhan kita (Deutronomy 6;4).
Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama, Shama Israelu adonoi ilahaini adonoi ahud : ‘Dengarlah, hai bangsa Israel! Tuhan kita, dialah Tuhan yang Esa (Mark 12:28-29).
Pada asalnya konsep Ketuhanan yang diajarkan Yesus dan Muhammad adalah sama iaitu menyembah Tuhan yang Esa, tetapi selepas ketiadaan Yesus pengikut beliau telah menambah ajaran yang bercanggah dengan ajaran Yesus.
b. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu/kekal
Bible : Allah yang kekal menjadi perlindungan kamu, maknya tidak ada awal dan akhir (Deutronomy: 33;27).
Qur'an : Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu maknanya tidak ada awal dan kahir (Al-Ikhlas: 112;2).

Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya (Al-Imran 3;2).

c. Tuhan tidak dapat dilihat
Qur'an : Tidak ada sesuatupun yang setara dengan-Nya (Al-Ikhlas 112;4).

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui (Al-An'am 6;103).
Bible : Kamu belum pernah mendengar suaranya atau melihat mukanya (John 5;37).
“Allah itu roh, hanya dengan kuasa roh orang dapat menyembah Allah yang benar” (John 4:24).
d. Jangan sembah patung
Seruan untuk menyembah Allah seperti disebutkan dalam ayat di bawah :

Tentang orang mati dibangkitkan semula, belum pernahkah kamu baca apa yang difirmankan oleh Allah? Allah berfirman, "Akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Ya'kub". Oleh itu, Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati (Matthew 22;31-32)
Rujuk juga ayat di bawah ini :
Kemudian Yesus dan pengikutnya pergi ke suatu tempat bernama Getsemani. Dia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa". Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus pergi bersama dengan-Nya. Dia sangat sedih dan gelisah. Yesus berkata kepada pengikut-Nya, " Hatiku sedih sekali sehingga Aku rasa mahu mati. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan Aku". Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu bersujud dan berdoa, " Ya Allah, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku! Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Engkau sahaja". Kemudian Yesus kembali kepada ketiga pengikut-Nya dan mendapati mereka sedang tidur. Beliau berkata kepada Petrus " Tidak dapatkan kamu bertiga berjaga dengan Aku selama satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cubaan. Memang kamu ingin melakukan apa yang benar, tetapi kamu tidak sanggup kerana tabi'at manusia lemah. Sekali lagi Yesus pergi dan berdoa, "Ya Allah, jika cawan penderitaan ini tidak dapat dijauhkan daripada-Ku, tetapi harus Aku minum, biarlah kehendak Engkau berlaku". Kemudian Yesus kembali kepada pengikut-pengikutnyadan beliau mendapati mereka masih tidur kerana mengantuk. Sekali lagi Yesus meninggalkan mereka, lalu pergi dan berdoa dengan kata-kata yang sama untuk kali ketiga (Matthew 26;36-44).
Di ayat yang lain Yesus juga berdoa kepada Allah :
Pada masa itu Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Di situ Dia berdoa kepada Allah semalaman (Luke 6;12).
Kira-kira seminggu selepas Yesus mengatakan hal itu, Dia membawa Petrus, John dan Yakob ke sebuah bukit untuk berdoa (Luke 9;28).
e. Bertaubat untuk menghapuskan dosa
Sejak itu Yesus mula mengisytiharkan perkhabaran-Nya, " Bertaubatlah daripada dosa kamu, kerana tidak lama lagi Allah akan memerintah!" (Matthew 4;17).
2. Yesus adalah Muslim.
Muslim adalah orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, semua yang dilakukan hanya mengikut kehendak Allah semata
Apa kata Qur'an? :
Semasa Isa mengetahui keingakaran bani israel berkata ia: Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?” Sahabat2 setia menjawab: “Kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahawa sungguh kami adalah orang-orang yang berserah diri = Muslim (Ali-Imran 3;52).
Apa kata Bible? :
“Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh itu keputusanku adil, kerana aku tidak mengikuti kehendakku sendiri melainkan kehendak Allah yang mengutus ku” (JOHN 5:30).
Ayat di atas membuktikan Yesus adalah Muslim iaitu orang yang berserah diri kepada Allah.

3. Circumsize/ berkhatan
Hari ini umat Islam mengamalkan circumsize bagi setiap lelaki, ini sesuai dengan amalan Yesus yang juga mengamalkan berkhatan (circumsize). Sila rujuk ayat dalam Bible seperti tersebut di bawah ini:
Selepas berumur lapan hari, tibalah masanya anak itu disunat, dia dinamakan Yesus (Luke 2;21).
Setiap lelaki mesti disunat; sunat menjadi tanda jasmani yang menunjukkan bahawa perjanjian-KU dengan engkau kekal. Setiap lelaki yang tidak disunat tidak dianggap umat-KU kerana ia tidak berpegang pada perjanjian (Genesis 17;13-14).

4. Yesus berpuasa
Umat Islam hari ini berpuasa selama satu bulan, manakala Yesus berpuasa selama empat puluh hari. Dari segi jumlah hari terdapat perbezaan kerana setiap umat mempunyai undang-undang yang berbeza mengikut zaman dan keadaan masyarakatnya.
Bible :
Di sungai Jordan Yesus dicubai oleh Iblis selama empat puluh hari. Sepanjang masa itu, Yesus tidak makan apa-apapun dari pagi sampai petang (LUKE 4:2).
Setelah berpuasa selama empat puluh hari dan empat puluh malam, yesus lapar (Matthew 4;2).
Qur'an : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu semoga kamu bertakwa (Al-Baqarah 2;183).

5. Yesus memberi salam kepada pengikutnya
Dalam Islam memberi salam hukumnya adalah sunat atau pilihan, Umat Islam mengucapkan salam setiap perjumpaan atau perpisahan sesama Islam. Muhammad berkata :
Sekiranya dua orang bertemu, maka yang paling mulia di antara mereka adalah yang mula-mula mengucapkan salam (Hadith).
Allah berfirman dalam Qur'an

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun-alaikum (Al-An'am 6;54).
Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam... (Maryam 19;62).

Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah "salaam" (Ibrahim 14;23)
Apa Bible kata? :
Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: Shalom alaikom (Luke 24:36).
Kemudian yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom alaikum!" (John 20;19)...Yesus berkata kepada mereka lagi, "Shalom alaikum!" (John 20;21)...Yesus datang dan berdiri ditengah-tengah mereka lalu berkata, "Shalom alaikum!" (John 20;26).
Apabila kamu masuk ke rumah orang berikanlah salam (Matthew 10;12)
6. Sembahyang dengan bersujud
Salah satu gerakan dalam sembahyang dalam Islam adalah sujud (dahi menyentuh tanah). Dalam Bible diterangkan bahawa Yesus sembahyang juga sujud iaitu :
Apabila kamu sembahyang, masuklah ke dalam bilik dan tutplah pintu, lalu berdoalah kepada Bapa kamu yang tidak dapat dilihat. Bapa kamu yang mengetahui yang kamu lakukan secara senyap-senyap, akan memberikan pahal kepadamu (Mat 6;6)
Yesus pergi lebih jauh lalu bersujud (dahi menyentuh tanah) dan berdoa… (Mat 26:39)
7. Sedekah
Apa kata bible :
Apabila kamu bersedekah kepada orang miskin lakukanlah secara senyap-senyap supaya sahabat karib kamu sekalipun tidak mengetahuinya. Biarlah hal itu tidak diketahui oleh sesiapapun. Bapa kamu yang melihat perbuatan yang tersembunyi tersebut akan memberi pahala kepada kamu (Mat 6;3-4)
8. Hukuman Hudud
Hudud dalam bible :
Jika mata kamu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah dan buanglah mata itu! Lebih baik kamu kehilangan salah satu bahagian tu buh daripada seluruh tubuh kamu dimasukkan ke dalam neraka. Jika tangan kamu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan itu! Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan daripada seluruh tubuh kamu masuk kedalam neraka (Matt 5;29-30, Mark 9;43 dan Mark 9;47).
Jika kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah kaki itu! Lebih baik kamu hidup tanpa sebelah kaki daripada kamu dengan kedua belah kaki dimasukkan ke dalam neraka (Mark 9;45)
9. Zakat
Zakat mengikut bible :
Jangan kumpul harta di dunia kerana disitu anai-anai dan karat merosakkannya, dan pencuri datang untuk mencurinya. Kumpulkanlah harta di syurga, kerana di situ anai-anai dan karat tidak dapat merosakkannya, dan pencuri tidak dapat untuk mencurinya. Lakukanlah hal itu, kerana perhatian kamu sentiasa tertumpu kepada hartamu (Mat 6;19-21).
Di ayat yang lain juga dijelaskan :
Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai benih, tidak menuai hasilnya dan tidak mengumpulkan hasil dalam jelapang, tetapi Bapa kamu di syurga memelihara semuanya. Bukankan kamu jauh lebih bermakna daripada burung? (Mat 6;26).
Apa yang ingin orang lain lakukan untuk kamu, lakukanlah hal itu untuk mereka. Inlah inti taurat Musa dan ajaran nabi-nabi (Mat 7;12)
10. Perempuan wajib menutup kepala
Apa kata Bible tentang tudung? :
Jika seorang wanita tidak mahu menutup kepalanya, lebih baik dia menggunting rambutnya tetapi mencukur rambut adalah satu amalan cukup mengaibkan. Oleh itu lebih baik dia menutup kepalanya (1 Corintian 11;6).
Apa Islam kata tentang tudung :
Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka melabuhkan tudungnya ke seluruh tubuhnya“, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu (Al-Ahzab 33;59)

Katakan kepada wanita beriman: "... Hendaklah mereka melabuhkan tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suaminya, ayahnya, mertua lelaki, anak lelaki, anak lelaki tiri, adek beradek lelakinya, anak saudara lelaki adek beradik lelaki dan perempuan, atau perempuan Islam, hamba yang mereka miliki, pelayan lelaki yang dikebiri atau anak lelaki yang belum baligh/puber (An-Nur 24;31).

SEMUA AGAMA MENGAJAR MANUSIA KE ARAH KEBAIKAN, MAKA MENGAPA PERLU MENGANUT HANYA AGAMA ISLAM SAHAJA?

1. Perbezaan utama antara agama Islam dengan agama-agama lain.
Agama Islam diberikan nama oleh Allah sedangkan agama-agama lain diberikan nama oleh pengikutnya. Contoh Judaism merujuk kepada bangsa Judah atau Yahudi, Hinduism merujuk kepada sungai Hindus, Budhism merujuk nama pengasasnya Gautama Buddha.
Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya (Al-Imran 3;19).
Semua agama pada dasarnya mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhkan kejahatan, tetapi agama Islam lebih daripada itu. Islam membimbing kita ke arah yang praktikal untuk mencapai kebaikan dan menghapuskan kejahatan daripada kehidupan individu dan masyarakat. Islam mengambil kira fitrah/tabii manusia dan kesulitan masyarakat. Islam adalah petunjuk daripada Yang Maha Pencipta maka islam dipanggil juga agama tabii (Dinul Fitrah).


Contohnya - Islam memerintahkan umatnya agar menghindari perbuatan merompak dan juga menganjurkan cara untuk menghapus perompakan.


a. Semua agama utama mengajar bahawa mencuri adalah perbuatan jahat, islam juga mengajar perkara yang sama. Oleh itu, apa perbezaan Islam dengan agama-agama lain? Selain mengajarkan bahawa merompak itu perbuatan jahat, juga menunjukkan cara praktikal untuk mewujudkan struktur sosial sehingga manusia tidak merompak


- Islam menetapkan sistem zakat, Undang-undang Islam menetapkan setiap orang yang mempunyai wang simpanan melebihi nisab iaitu 85 gram emas, patut memberi 2.5% daripada simpanan tersebut kepada yang memerlukan pada setiap tahun hujung Tahun Islam. Sekiranya semua orang kaya mengeluarkan zakat dengan ikhlas, maka kemiskinan akan dapat dihapuskan di dunia, tidak ada seorangpun manusia mati kebuluran/kelaparan.


- Memotong tangan sebagai hukuman merompak. Islam menentukan hukuman potong tangan kepada perompak yang sabit kesalahannya. Qur'an mengatakan dalam Surah Al-Maidah


Lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Maidah 5;38).


b. Hasil tercapai apabila Undang-undang Islam dilaksanakan.
Amerika adalah salah satu negara yang termaju di dunia, malangnya ia mempunyai kadar jenayah yang tertinggi, kecurian dan rompakan. Katakanlah Undang-undang Islam dilaksanakan di Amerika, iaitu setiap orang kaya mengeluarkan zakat 2.5% daripada simpanan melebihi 85 gram emas setiap hujung tahun Islam, dan setiap perompak yang disabitkan kesalahannya dipotong tangan sebagai hukuman. Adakah kadar kecurian dan rompakan di Amerika akan naik, di paras yang sama, atau menurun? Sudah tentu akan berkurangan, sebab utama jumlah masyarakat miskin berkurang sebab bantuan zakat, masyarakat mencuri dan merompak kerana kebuluran atau kemiskinan. Adanya hukuman yang ketat akan melemahkan semangat orang yang berniat untuk merompak.
Saya bersetuju bahawa bilangan kecurian di dunia hari ini sangat tinggi dan sekiranya hukuman memotong tangan setiap pencuri dikuatkuasakan maka berpuluh ribu tangan orang akan dipotong. Apa yang penting kadar kecurian dan rompakan akan segera menurun sebaik sahaja undang-undang potong tangan dikuat kuasakan. Orang yang ingin merompak akan berfikir dua kali sebelum membahayakan tangannya. Hanya dengan mengingati hukumannya sudah cukup melemahkan niat kebanyakan perompak. Hanya segelintir yang merompak, maka hanya beberapa tangan sahaja yang akan dipotong tetapi beribu-ribu orang akan hidup dengan aman, bebas dari ketakutan dirompak. Sebagai contoh Kadar rompakan di negara yang amalkan hukum potong tangan seperti Saudi Arabia sepuluh kali ganda lebih rendah berbanding negara yang tak amalkannya seperti Amerika.
c. Islam agama terakhir dan universal sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an.
Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu (AL-Maidah 5;3).
d. Islam satu-satunya agama yang tidak mengamalkan syirik
Mengikut terminologi syirik bermakna menyekutukan Allah dengan ciptaan-Nya ataupun menyembah selain daripada Allah. Sedangkan Allah telah terangkan bahawa Allah akan ampunkan semua kesilapan manusia kecuali syirik. Sila rujuk ayat di bawah ini :
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar (An-Nisa 4;48)
Di ayat yang lain Allah mengulang kembali peringatan tentang syirik kepada Allah:
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya (An-Nisa' 4;116).

KENAPA ISLAM TIDAK MENGIKTIRAF BIBLE?

1.Bible bukan Injil atau Taurat seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an.
Taurat diturunkan kepada bangsa Israel sahaja seperti disebutkan dalam ayat di bawah:
Dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Moses Taurat, maka janganlah Muhammad ragu-ragu menerima Al-Qur'an dan Kami jadikan Taurat petunjuk bagi Bangsa Israel (As-Sajdah 32;23).
Katakanlah: "Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya?" ... (Al-An'am 6;91).
Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat tipu muslihat terhadap Allah atau yang berkata: Telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak diwahyukan sesuatupun kepadanya dan juga orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat orang-orang zalim semasa dicabut nyawa, para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat hina, kerana kamu sentiasa mengatakan tentang Allah perkara yang tidak benar dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah (Al-An'am 6;93).
Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, Padahal sekumpulan daripada mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya selepas mereka memahaminya sedang mereka mengetahui Albaqarah 2;75).
Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini daripada A llah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan (Al-Baqarah 2;79).
Sesungguhnya orang-orang yang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu al-kitab dan menjualnya dengan harga murah, mereka sebetulnya tidak mamakan kecuali api neraka, dan Allah tidak akan bercakap kepadanya di hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka seksa yang cukup pedih (Al-Baqarah 2;174; Ali-Imran 3;93).
Orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula: "Dengarlah" sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan: "Raa'ina", dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis (An-Nisa' 4;46).
Dan kami tidak menurunkan kepada kamu Al-Qur'an kecuali agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (An-Nahl 16;64).
2. Bible Bukan Kitab Suci
Berdasarakan senarai kitab-kita maka kandungan Bible bukan dikhaskan kepada kitab yang dibawa oleh nabi tertentu. Bahkan bible merupakan campuran daripada wahyu Allah, ajaran nabi-nabi, para sejarawan, pendeta-pendeta dan penulis lain yang tidak dapat dikenal pasti identitinya. Maka Bible tidak layak dianggap sebagai kitab suci kerana kitab suci (Holy) mempunyai kandungan 100% wahyu daripada Allah tanpa penambahan oleh manusia termasuk juga nabi.
Bible adalah campuran wahyu Allah, ajaran nab-nabi, sejarawan, pendeta dan penulis-penulis yang tidak dikenal pasti identitinya.
3. Bible bukan Injil dan Taurat.
Islam tidak mengiktiraf bible sebagai Injil dan Taurat sungguhpun Allah telah terangkan dalam Qur'n tentang Injil dan Taurat. Sila rujuk ayat di bawah :
Allah menurunkan Al Qur'an kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan (Musoddiqo) kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil (Al-Imran 3;3).
Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an itulah yang benar, dengan membenarkan (Musoddiqo) kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya (Fatir 35;31).

Apa yang dimaksudkan dengan Injil dan Taurat dalam ayat di atas adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Moses dan Yesus dalam bentuk lisan. Manakala Bible yang ada sekarang bukanlah Injil yang diturunkan kepada Yesus. Antara Injil dan Bible terlampau banyak perbezaan, Injil dan Taurat mengajarkan konsep Tauhid yang sama dengan kandungan Al-Qur'an manakala Bible mengajarkan kesyirikan kepada Allah. Selagi kandungan dalam Bible tidak bercanggah dengan Al-Qur'an maka umat Islam akan menerimanya, tetapi kalau bercanggah dengan Al-Quran maka umat Islam akan menolaknya.

Sedangkan apa yang diajarkan dalam Bible hari ini sangat berbeza dengan kandungan Quran bahkan berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Hawariyun (pengikut setia Yesus). Penyebaran ajaran Yesus selepas ketiadaan Yesus diteruskan oleh golongan Nazarene di bawah satu organisasi “Majlis Yerusalem/Gereja Awal” dan diketuai oleh Bishop Yerusalem yang pertama, Jacob/St. James.

Kalimah Musoddiqo (membenarkan) yang dijadikan hujah supaya Muslim menerima Bible juga bermaksud membetulkan. Sila rujuk Surah An-Nahli 16;64

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan (Musaddiqa) kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

Musaddiqa dalam ayat di atas bermakna membetulkan dan menjelaskan penyelewengan kitab-kitab terdahulu yang telah diubahsuai oleh cendikiawan Yahudi dan Nasrani.

Contoh penyelewengan tersebut adalah Taurat dan Bible terdapat dalil-dalil ketauhidan terhadap Allah yang sama seperti dalam Qur'an. Sila rujuk Perjanjian Lama

Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa (Ulangan 6;4).

Sila rujuk dalam perjanjian baru

Shama israelu adonoi ilahaini adonoi ahud maknanya Dengarlah wahai Bangsa Israel, sesungguhnya Tuhan Kita, Dialah Tuhan Yang Esa (Mark 12;29).

Tetapi malangnya Paulus nama asalnya Saulus, Orang Yahudi yang berasal dari Tarsus telah menukar akidah asas serta memperkenalkan akidah baru iaitu triniti padahal dalam Bible sendiri tid ada triniti. Sila Rujuk 1 John 5;7-8 :

Ada tiga saksi: Roh Allah, air dan darah dan ketiga-tiganya memberi kesaksian yang sama (John 5;7-8)

Tetapi ayat ini telah dibuang daripada Bible cetakan Revised Standard Version (RSV) kerana diakui oleh cendekiawan Kristian sebagai ayat tambahan dan palsu. Sila rujuk juga Luke 3;21-22

Selepas semua orang dibaptis, Yesus juga dibaptis. Ketika Beliau berdoa, langit terbuka dan Roh Allah wujud seperti burung merpati dan turun ke atasNya. Lalu terdengar suara dari Syurga mengatakan: Engkaulah Anak-Ku yang Ku-kasihi, engkau menyenangkan hati-KU (Luke 3;21-22).

Melalui doktrin baru yang diajarkan oleh Paulus, tidakkah terasa menyimpang daripada ajaran Ketauhidan yang diajarkan oleh Yesus?? Mana satu yang betul ajaran Yesus atau Paulus tentang Ketauhidan? Maka Qur'an telah membetulkan penyelewengan ini melalui Firman Allah dalam surah Al-IKhlas 112; 1-4

Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia" (Al-Ikhlas 112;1-4).

4. Percanggahan dalam Bible

Percanggahan dalam bible menunjukkan bahawa bible bukan kata-kata Allah sebab tidak mungkin kata-kata Allah akan bercanggah di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hanya disebutkan beberapa contoh percanggahan yang terdapat dalam Bible :

a) Tidak pernah lihat Allah
Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada dipangkuan Bapa, Dialah yang menyatakanNya (John 1;18).

Pernah lihat Allah
Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik (Genesis 18;1).

Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: “Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong” (Genesis 32;23).

b) Bilangan yang dibunuh
“tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Isreal, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40 000 orang berpasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana” (II Samuel 10;18).

”Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Isreal, dan Daud membunuh 700 000 ekor kuda kereta dan 40 000 orang berpasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara mereka dibunuhnya” (I Tawarikh 19;18).

c) Umur
Dalam tahun ke12 zaman Yoram, anak Ahab raja Isreal, Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem (II King 8;25-26).

… Dengan demikian Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Azahia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem (II Tawarikh 22;1-2).

5. Ayat pornografi dalam Bible, mungkinkah ayat-ayat Allah menceritakan tentang pornografi?

“Nuh ialah petani, dan dialah yang mula-mula menanam anggur. Setelah Nuh minum wain, dia menjadi mabuk. Dia menanggalkan pakaiannya lalu berbaring telanjang dalam keadaan bogel dalam khemahnya (Genesis 9;20-22).

“Oleh sebab Lot berasa takut tinggal di Zaor, dia bersama dengan kedua anak perempuannya pergi ke pergunungan dan tinggal dalam gua. Anak perempuan yang sulung berkata kepada adiknya, “ayah semakin tua dan tiada seorang pun di seluruh negeri ini yang dapat mengahwini kita supaya kita mendapat anak. Marilah kita membuat ayah mabuk, lalu kita tidur dengan dia supaya kita mendapat anak daripadanya” (Genesis 19;30-32).

Injil yang diturunkan kepada Yesus telah diubah-suai oleh pengikut-pengikutnya. Sila rujuk penjelasan Alqur'an di bawah ini :

Maka celakalah orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini daripada Allah", untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan apa yang mereka kerjakan (Al-Baqarah 2;79).

Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan kamu melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyedarinya. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur-adukkan hak dengan bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? (Al-Imran 3;69-71)

Oleh sebab itu Islam tidak mengiktirafkan Bible sebagai Injil dan Taurat sebab Injil atau Taurat yang diturunkan kepada Yesus dan Moses. Sungguhpun masih banyak lagi penjelasan tentang semua ini, tetapi ayat-ayat di atas sudah cukup untuk meyakinkan yang bahawa Bible adalah bukan ayat-ayat Allah.

HUBUNGAN MUSLIM DENGAN BUKAN ISLAM

Ramai kawan bukan Islam bahkan Muslim sendiri bertanya: Bolehkah Muslim berkawan dengan bukan Islam? Jawapannya Boleh.

1. Hubungan Muslim dengan Ahli Kitab
Qur'an telahpun mengatur hubungan antara Muslim dengan non-Muslim :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Hujurat 49;13).

Bahkan di ayat lain Allah berfirman bahawa terdapat kesamaan di antara Islam dan Nasrani dan Yahudi :

Dan sesungguhnya yang paling dekat persabahatan dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, serta mereka tidak menyombongkan diri. (Al-Maidah 5:82).

Mengikut ayat di atas tidak ada halangan untuk Muslim berkawan dengan bukan Islam, bahkan Allah ciptakan manusia berpuak-puak untuk saling kenal mengenal. Muslim dan bukan Islam boleh bekerjasama dalam membangun negara dan memajukan bidang pendidikan serta semua aktiviti.
2. Larangan Melantik Bukan Islam menjadi Pemimpin
Hanya ada larangan daripada Allah dalam memilih pemimpin di kalangan bukan Islam dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan agama seperti tersebut dalam Qur'an :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin mu; sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim (AlMaidah 5;51).
Sebab apa orang Islam tidak boleh mengambil orang bukan Islam sebagai pemimpin? Rujuk ayat alqur'an di bawah ini :

1. Ahli Kitab mnginginkan kamu menjadi kafir seperti mereka.

Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir seperti mereka yang telah kafir, lalu kamu menjadi kafir seperti mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu, hingga mereka menerima Islam ... (An-Nisa 4;89).

2. Ahli Kitab ingin menyesatkan orang Islam

Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyedarinya (Al-Imran 3;69).

3. Ahli Kitab Ingkar kepada ayat Allah

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya (3;70).

4. Ahli kitab tidak pegang janji dengan baik

Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk ialah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahawa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu"....(3;73)
5. Ahli kitab dianggap tidak beragama
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kebanyakan mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu (AlMaidah 5;68).
Panduan berhubungan dengan Bukan Islam
Umat islam dalam berkawan dengan bukan Islam telah diberi panduan oleh Allah melalui ayat-ayat Qur'an antara lain:

1. Muslim wajib berdakwah kepada bukan Islam
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(Al-Imran 3;104).

2. Menyeru bukan Islam kepada Islam dengan Lemah lembut
Dalam kita menyeru bukan Islam pun Qur'an telah mengaturnya dimana dengan cara yang berhikmah dan lemah lembut :
Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An-Nahlu 16;125).

3. Mencari Persamaan dengan Ahli Kitab

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak disembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah" (Al-Imran 3;64).

4. Berdebat dengan ahli Kitab dengan cara yang terbaik
Bahkan kalau berdebat dengan bukan Islam pun maka dituntut untuk berdebat dengan cara yang terbaik.

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri" (Al-Ankabut 29;46).

5. Jangan mencerca sembahan ahli Kitab

Umat islam tidak dibenarkan untuk menghina sembahan agama lain, boleh jadi disebabkan ketidak fahaman mereka akan mencerca Allah.

Dan janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka akan mencerca Allah dengan melampau tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (Al-an'am 6;108).

6. Tidak ada paksaan untuk menerima Islam
Islam tidak benarkan umatnya memaksa bukan Islam untuk menerima Islam dengan alasan apapun. Kalau ada muslim yang melakukan pemaksaan maknanya mereka tidak ikut tuntutan Qur'an.

Tidak ada paksaan untuk menerima Islam; sesungguhnya telah jelas kebenaran daripada kesesatan. Kerana itu barangsiapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al-Baqara 2;256).