Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Sunday, March 28, 2010

KENAPA MASUK ISLAM PERLU TUKAR NAMA BAPA KEPADA ABDULLAH ?

Ramai yang menganggap tukar nama ayah atau bin Abdullah adalah tuntutan Islam, tetapi sebetulnya ini adalah kewajiban undang-undang di suatu Negara seperti Malaysia dan Indonesia serta negara-negara lain. Mengikut kajian tukar nama ayah kepada Abdullah bukan ajaran Islam buktinya amalan ini tidak dimalkan pada zaman Nabi Muhammad.
Ada beberapa bukti yang menunjukkan penggunaan bin Abdullah bukan ajaran Islam :
1. Ramai sahabat yang memeluk Islam pada Zaman Rasulullah tidak di binkan kepada Abdullah tetapi tetap bin kepada Ayahnya contohnya Umar Bin Khattab, Bilal bin Rabbah dan lain-lain. Sungguhpun bapa Umar dan Billah bukan Islam tetapi tetap bin kepada nama ayah yang sebenar.
2. Mengikut Qur'an melarang untuk bin kepada ayah yang sebenar.
Panggilah nama anak-anak angkat dengan nama bapa mereka, itu lebih adil pada sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapa mereka maka panggilah mereka sebagai saudara kamu dan maula-maulamu (Al-Ahzab 33:5).
Merujuk ayat di atas, bahkan anak-anak angkat tidak dibenarkan untuk memanggil mereka bin kepada ayah angkat mereka. Apatah lagi orang masuk Islam yang jelas mempunyai bapa sendiri secara sah, kenapa kita tukar kepada bukan nama bapa mereka yang sebenar.

KENAPA MASUK ISLAM wajib TUKAR NAMA KEPADA BAHASA ARAB?

Amalan mewajibkan tukar nama apabila seseorang memeluk Islam hanyalah budaya tempatan sesebuah kerajaan. Amalan ini telah diterima dan disalah fahamkan oleh orang-orang Islam dan juga orang bukan Islam, padahal amalan ini bukan suatu kewajiban daripada ajaran Islam. Mengikut kajian yang dibuat nama dalam Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik tidak kisah dalam bahasa apa sekalipun. Tetapi hari ini seolah-olah nama Islam adalah nama dalam bahasa Arab.
Kita rujuk kepada kisah pada zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hanya menasihatkan segelintir orang-orang Aran yang menerima Islam untuk menukar nama. Padahal nama mereka adalah dalam bahasa Arab, Nabi Muhammad menasihatkan nama mereka ditukar sebab nama-nama mereka mempunyai makna yang tidak baik sungguhpun dalam bahasa Arab. Dalam masa yang masa nama bukan Arab seperti Bilal bin Rabbah dan Salman Al-Farisi tidak dinasihatakn oleh Rasulullah untuk ditukar. Ini bermakna nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik tidak kisah dalam bahasa apa sekalipun.
Kemudian apabila islam tersebar ke Negeri China, muslim di negara China juga tidak menggunakan nama dalam bahasa Arab tetapi bahasa Cina. Apabila Islam berkembang ke Nusantara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam maka kerajaan membuat undang-undang bagi sesiapa yang memeluk Islam maka wajib tukar nama kepada bahasa Arab. Kerajaan masa tersebut bertujuan untuk memudahkan mengenali seseorang yang memeluk Islam untuk dikenali. Sungguhpun demikian bukan kewajipan kerana undang-undang Islam tetapi undang-undang Kerajaan.
Sungguhpun demikian beberapa kerajaan Negeri dalam Malaysia telah membenarkan sesiapa yang memeluk Islam untuk mengekalkan nama asal iaitu Negeri Selangor, Melaka, Perlis, Wilayah Persekutuan dan Kelantan. Sesiapa yang memeluk Islam dan ingin mengekalkan nama mereka maka dibenarkan mengekalkan nama asal dalam IC dengan memohon kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Hari ini ramai tokoh-tokoh Islam di Malaysia yang memeluk Islam mengekalkan nama asal seperti Ann Wan Seng, Shah Kirit Bin Kalukal, Lim Joii Soon dan ramai lagi. Jadi mengekalkan nama asal sekiranya seseoarang masuk Islam bukan suatu kewajipan tetapi suatu pilihan kepada seseorang yang baru memeluk Islam.
Jadi keputusan pada diri orang yang masuk Islam adakah mahu kekalkan nama asal atau tukar nama kepada nama Arab. Ada sesetengah orang lebih selesa dengan nama baru sebagai bukti penghijrahan akidah dari agama lama kepada Islam. Ada juga yang suka mengekalkan nama lama untuk mengekalkan keharmonian hubungan dengan keluarga.
Sekiranya nama Islam itu wajib dalam bahasa A rab, maka orang melayu dulu yang wajib tukar nama. Mengikut kajian yang pernah dibuat di Jabatan Pendaftaran Negara, 30% nama melayu bukan dalam bahasa Arab bahkan tak tahu bahasa apa. Maka kalau nama Islam wajib dalam bahasa Araba, 30% itu dulu yang wajib tukar nama kepada bahasa Arab

Thursday, March 18, 2010

KENAPA UMAT ISLAM MENDOAKAN SUPAYA MUHAMMAD MENDAPATKAN KEDUDUKAN YANG MULIA DISISI ALLAH?

Sebetulnya doa ini yang sering dibaca oleh umat Islam adalah merujuk kepada ayat Qur'an di bawah ini :

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Al-Ahzab 33;56).

Ayat di atas merujuk kepada Malaikat dan Allah sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad, sebetulnya adakah umat manusia berselawat ataupun tidak kepada Nabi Muhammad maka keuntungan tersebut akan didapat oleh orang tersebut. Nabi Muhammad tidak mendapat keuntungan apa-apapun, sebab Nabi Muhammad telahpun dijamin sebagai ahli syurga. Adapaun do'a tersebut diajarkan oleh Allah dan sentiasa dibacakan oleh malaikat-malaikatnya oleh sebab itu umat Islam sentiasa membacakan doa tersebut.

Tuesday, March 16, 2010

ADAKAH QUR'AN DITULIS OLEH SYAITAN?

Ramai juga menuduh bahawa Qur'an ditulis oleh syaitan, sebetulnya banyak bukti dapat ditunjukkan bahawa Quran tidak ditulis oleh syaitan :

1. Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Rujuk ayat di bawah ini :
Sesungguhnya Qur'an adalah kitab suci yang mulia; Ia kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzd); tidak akan sentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci; I diturunkan oleh turun semesta Alam (Al-Waqi'ah 56; 77-80).
Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Tuhan Semesta alam, dibawa turun oleh Roh kebenaran (Jibril) ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas (Asy-Syu'araa' 26;192-195).
Ayat di atas jelas menerangkan bahawa Qur'an adalah kitab suci yang terpelihara dan tidak disentuh kecuali hamba-hamba yang suci iaitu Malaikat, dan ia diturunkan oleh Allah. Mungkin kan Syaitan menulis Qur'an sedangkan syaitan tak dapat menyentuh Qur'an??
2. Bukan bukan diturunkan oleh Syaitan. Sila rujuk ayat di bawah :
Qur'an bukanlah diturunkan oleh syaitan; dan tidak lah patut syaitan menurunkan Qur'an, dan merekapun tidak ada kuasa menurunkannya; Sesungguhnya syaitan dijauhkan daripada mendengar ayat-ayat Qur'an (Asy-Su'araa' 26;210-212).
Sekali lagi Qur'an menafikan bahawa Qur'an ditulis oleh syaitan, bahkan untuk mendengar ayat-ayat Qur'an pun syaitan tidak ada kuasa apatah lagi menuliskannya.
3. Syaitan mengajar manusia utuk berlindung daripada dirinya. Sila rujuk ayat di bawah :
Apabila kamu membaca Qur'an, hendaklah kamu mengucapkan "Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam" (An-Nahl 16;98).
Ayat "Aku berlindung darpada syaitan yang direjam" ayat ini sudah cukup bukti bahawa Qur'an tidak ditulis oleh syaitan. Sekiranya syaitan yang tulis mungkin kah syaitan akan tulis di dalam bukunya : Sebelum kamu baca buku saya berdoa'lah kepada Allah Kamu berlindung daripada saya?

Di ayat yang lain Qur'an juga mengajarkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan.
Dan jika kami ditimpa dugaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Al-'Araaf 7;200).
4. Syaitan adalah musuh manusia. Sila rujuk ayat di bawah :
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; kerana syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu (Al-Baqarah 2;168).
Qur'an juga menghalang manusia daripada menyembah syaitan atau menjadi pengikutnya. Rujuk ayat di bawah :
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai keturunan Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu (Yasin 36;60).
Syaitan memang bijak dalam menipu manusia oleh sebab itu Allah awal-awal lagi telah menerangkan tentang kelemahan syaitan sehingga syaitan tidak dapat menipu manusia kalau Quran hasil tulisannya.
5. Qur'an menceritakan tentang kejahatan syaitan. Tidak mungkin syaitan akan membuka aib sendiri sekiranya Qur'an ditulis oleh syaitan. Sila rujuk ayat di bawah :

... Sesiapa yang mengambil syaitan menjadi kawannya, maka syaitan adalah seburuk-bruknya kawan (An-Nisa 4;38).
Ayat yang lain Qur'an juga menceritakan tentang kejahatan syaitan, rujuk ayat di bawah :

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan seblum kamu. Mereka hendak berhakim kepada taghut padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepada taghut. Dan syaitan akan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang nyata (An-Nisa 4;60).

ADAKAH QUR'AN DITIRU DARIPADA BIBLE?

Ramai yang menuduh bahawa Qur'an ditiru dariapda bible, tetapi tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahawa Quran ditiru daripada Bible. Antara beberapa bukti yang menunjukkan Qur'an bukan ditiru daripada Bible di antaranya :

1. Tidak ada satu ayatpun dalam Qur'an yang mempunyai kesamaan dengan ayat dalam Bible yang berbahasa Arab. Sekiranya Qur'an ditiru daripada Bible maka akan dijumpai banyak ayat Qur'an yang sama dengan ayat yang terdapat dalam Bible.

2. Qur'an menggunakan gaya bahasa yang cukup berbeza dengan gaya bahasa yang digunakan dalam Bible. Sekiranya Qur'an ditiru daripada Bible maka gaya bahasa yang terdapat dalam Qur'an maka akan banyak mempunyai kesamaan.

3. Terdapat percanggahan yang cukup ketara tentang konsep Tauhid yang diajarkan oleh Qur'an dan Bible. Sekiranya Qur'an ditiru daripada Bible maka konsep Tauhid yang terdapat dalam Qur'an adalah sama dengan konsep Tauhid dalam Bible.

4. Percanggahan fakta tentang nabi-nabi yang disebut dalam Qur'an dengan Bible. Sebagai contoh dalam Qur'an disebutkan bahawa selepas berbuat dosa Adam telah bertaubat dan Allah telah mengampunkan dosa adama sedangkan dalam Bible kerana Adam melakukan dosa maka dosa tersebut telah diwariskan kepada keturunannya maknanya dosa tersbeut tidak diampunkan.

5. Terdapat persamaan kerana Qur'an dan Bible menunjukkan Bible dan Qur'an berasal daripada sumber yang sama iaitu daripada Allah. Qur'an masih terpelihara sejak diturunkan sedangkan Bible adalah kumpulan surat-surat yang dikumpulkan dan telah diubahsuai.

SIAPA NABI TERAKHIR? MUHAMMAD ATAU YESUS?

Nabi terakhir adalah anabi yang terakhir dilahirkan, bukan yang terakhir mati. Kalau kita lihat Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dilahirkan ke dunia ini. Sebagai contoh untuk kita lebih faham adalah :
John mempunyai 5 orang anak, anak pertama bernama A, kedua B, ketiga C, keempat D dan kelima E. Si A pergi belajar keluar negara, sednagkan anak-anak yang lain belajar di Malaysia. Pada suatu hari B, D dan E kemalangan jalan raya dan mati. sekarang John hanya tinggal dua orang anak sahaja iaitu A dan C, siapakah anak bungsu John adakah A atau C? Bukan, anak bungsu John tetap E sungguhpun E telah mati dulu.

KENAPA DUA SAKSI PEREMPUAN SAMA DENGAN SEORANG SAKSI LELAKI?

Ramai yang salah faham tentang dua orang saksi perempuan sama dengan seorang saksi lelaki, ini bukan bermakna islam merendahkan derjat perempuan sebab hanya dalam urusan perniagaan sahaja dua saksi perempuan sama dengan satu saksi lelaki seperti disebutkan dalam ayat di bawah :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat (jual beli, sewa dan berhutang) tidak secar tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya secara benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah yang berhutang mengimlakkan apa yang ditulis dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang lemah akalnya, atau lemah keadaanya sehingga tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah wali mengimlakkan dengan jujur. Dan disahkan oleh dua orang saksi lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil ataupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat persaksian dan lebih selamat daripada timbul keraguan. tulislah muamalat itu kecuali muamalat perdagangan secara tunai (Al-Baqarah 2;282).

Ayat Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh lah seorang lelaki dan dua orang perempuan menunjukkan bahawa kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian seorang lelaki. Ini menunjukkan urusan perniagaan adalah perkara besar yang harus diambil perhatian betul-betul, ini bukan bermakna Islam merendahkan perempuan tetapi Islam meletakkan sesuatu sesuai dengan fitrahnya. Secara fitrah perempuan adalah lemah dan mempunyai banyak kelemahan berbanding lelaki terutama dalam urusan perniagaan.

Sebagai contoh kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam masa yang pantas adalah terhad berbanding lelaki disamping itu perempuan juga mempunyai masa emosi tidak terkawal iaitu masa kedatangan darah haid (menstruasi). Secara fizikal perempuan juga lemah sehingga dikhawatirkan akan memberi kesan dalam memberi kesaksian sekiranya diperlukan. Sedangkan dalam bidang lain kesaksian seorang perempuan sama juga dengan kesaksian seorang lelaki.

KENAPA ISLAM TIDAK ADIL DALAM MEMBAHAGI HARTA WARISAN?

Pembahagian harta warisan dalam Islam ditetapkan oleh Allah dalam di bawah :

Allah menetapkan bagimu tentang pembahagina harta pusaka untuk anak-anakmu. Iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan; jika anak itu semuanya perempuan lebih daripada dua, maka bagi mereka dua pertiga daripada harta yang ditinggalkan; jika anak seorang anak perempuan sahaja, maka ia memperoleh separuh harta...(An-Nisa' 4;11).
Mengikut ayat di atas maka lelaki mempunyai dua kali lebih banyak berbanding lelaki iaitu seorang anak lelaki sama dengan dua orang orang anak perempuan. Kalau kita lihat sepintas lalu memang Islam melebihkan lelaki tetapi apabila kita kaji lebih detail sebetulnya perempuan lebih diuntungkan berbanding lelaki dalam pembahagian harta warisan.
Secara zahir lelaki mempunyai dua bahagian berbanding lelaki, dalam islam adil bukan bermakna sama banyak tetapi bergantung kepada tanggung jawab yang dipikul. Dalam islam semua perempuan yang ditinggalkan ibubapa dan belum berkahwin maka tanggung jawap dibebankan kepada saudara lelaki. Oleh sebab itu lelaki mempunyai harta warisan dua kali lebih banyak berbanding perempuan kerana lelaki harus membelanjakan semua keperluan saudara perempuannya sehingga saudara perempuan berkahwin.
Sebetulnya lelaki memperolehi harta warisan dua kali ganda berbanding lelaki adalah dalam bentuk kotor sedangkan perempuan mendapatkan satu bahagian tetapi dalam bentuk bersih. Maknanya lelaki perlu membelanjakan semua harta tersebut untuk keperluan saudara perempuannya sedangkan perempuan tidak perlu membelanjakan satu sen pun harta warisan tersebut.

KENAPA PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI IMAM?

Siapa kata perempuan tidak boleh jadi imam sembahyang? boleh jadi imam sembahyang sesama perempuan tetapi perempuan tidak boleh manjadi imam sembahyang kepada Lelaki. Adapun kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam sembahyang kepada lelaki?

1. Larangan Nabi Muhmmad seperti tersebut dalam Hadizt di bawah ini :
Janganlah perempuan menjadi imam kepada lelaki (Ibnu Majah)

2. Lelaki adalah pemimpin kepada perempuan. Sila rujuk ayat di bawah :
Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh kerana Allah lebihkan lelaki daripada perempuan (An-Nisaa' 4;34).

3. Hawa juga patuh kepada Adam.

Sebetulnya sebab lelaki muslim adalah lemah!
Alasannya sekiranya perempuan jadi imam maka jemaah perempuan adalah berada di barisan paling hadapan maka setiap kali sujud dan rujuk maka tumpuna lelaki bukan kepada tempat sujud tetapi ke arah perempuan. Tidak boleh dinafikan perempuan menjadi daya tarikan kepada lelaki adakah lelaki itu beriman atau tidak, nafsu akan sentiasa datang. Sekiranya tubuh perempuan yang lemah gemulai dan putih melepak berada di hadapan maka akhir sembahyangpun jemaah lelaki tidak sedar sebab terbelalak melihat bentuk tubuh perempuan yang gemulai.

Oleh sebab itu Islam melindungi perempuan dengan meletakkan perempuan pada tempat yang mulia dan terhormat. Islam meletakkan perempuan pada tempat yang sepatutnya, Islam bukan menghormati perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai simbol sex.

ADAKAH MUHAMMAD TAHU MEMBACA?

Orang bukan Islam menuduh nabi Muhammad menipu sebab Muhammad mengaku sebagai nabi yang ummi (buta huruf) tapi buktinya beliau dapat membaca seperti dilaporkan dalam surat al-'alaq 96;1-5.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu yang telah menciptakan manusia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmulah Yang Maha pemurah, Yang mengajar manusia dengan perantaraan Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahunya (Al-'Alaq 98;1-5).
Sebetulnya tuduhan di atas tidak berasas dan mereka tidak memahami bahasa Arab. Pakar bahasa mengatakan bahawa bahasa arab adalah bahasa yang indah dan mempunyai makna yang pelbagai. Iqra juga mempunyai makna mengeja, dalam ayat tersebut Muhammad mengeja apa yang malaikat ucapkan, sesiapa pun akan pandai mengeja sungguhpun tidak dapat membacanya.
Sebagai contoh John minat menonton Film Hindustan, John tidak pandai berbahasa India atau Tamil tetapi sebab John mendengar lagu-lagu Hindustan dalam Film tersebut John pun mengejanya. Adakah John pandai bahasa Hindustan? Tidak! Begitu juga dengan Muhammad, sungguhpun beliau tidak dapat membaca tetapi beliau dapat mengeja apa yang diucapkan oleh Malaikat Jibril.
Sebetulnya hikmah Allah memilih nabi Muhammad yang ummi sebagai rasulnya yang terakhirnya adalah untuk membuktikan bahawa apa yang Muhammad sampaikan adalah betul-betul Firman daripada Allah bukan hasil ciptaan beliau. Sekiranya Muhammad pandai membaca dan menulis maka orang-orang akan menuduh bahawa Qur'an adalah hasil tulisan beliau, maka dengan Muhammad tidak dapat membaca dan menulis maka akan terbebas daripada tuduhan tersebut. Hal ini dilaporkan dalam ayat di bawah :
Dan kamu tidak pernah membaca sebelum Qur'an sesuatu kitabpun dan kamu tidak pernah menulis suautu kitab dengan tangan kananmun; andaikata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarinya (Al'Ankabut 29;48).
Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahawa Muhammad tidak pernah membaca dan menulis, ini menunjukkan beliau adalah ummi Itidak dapat membaca dan menulis).

ADAKAH MUSLIM DIJAMIN MASUK SYURGA?

Seperti kita faham agama lain seperti kristian sentiasa klaim bahawa sesiapa yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat maka akan masuk syurga. Apa pula jaminan yang Islam berikan kepada penganutnya? Sungguhpun beribadat bersungguh-sungguh tetapi tidak ada jaminan juga untuk masuk syurga? Dalam Qur'an Allah berfirman seperti berikut :

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal baik ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di Syurga itu mereka diberikan perhiasan gelang-gelang daripada emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera (Al-Hajj 22;23).
Ayat di atas cukup jelas menyatakan kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal baik serta meninggalkan amal buruk maka Allah akan memasukkan ke dalam syurga. Syarat utama untuk seseorang masuk ke syurga adalah rahmat Allah bukan atas amalnya, sekiranya dihitung amal manusia ini berbanding karunia yang Allah anugerahkan maka tidak ada nilainya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman :
Sungguh bertuah orang-orang yang beriman iaitu orang yang kusyu' dalam shalatnya; orang yang menjauhkan diri daripada perkataan yang tidak bermanfaat; orang yang membayar zakat; orang yang menjaga kemaluannya; kecuali terhadap isteri-isteri mereka....; dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janjinya; dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya; mereka itulah yang akan mewarisi syurga (Al-Mukminuun 23; 1-11).
Maka syurga yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal baik adalah anugerah Allah. Sungguhpun orang-orang yang tidak beriman tetapi beramal baik maka mereka tetap tidak dapat mencium bau syurga sebab kunci untuk masuk syurga adalah beriman kepada Allah dengan tidak mensyirikkannya.
Sedangkan agama selain Islam telah mensyirikkan Allah dengan ciptaan-Nya maka dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah. Seorang muslim sungguhpun tidak melaksanakan amal baik tetapi tidak mensyirikkan Allah, maka peluang untuk bertaubat dan diampunkan dosa oleh Allah adalah besar. Sedangkan dosa syirik adalah dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48
dan 116 :
Sesunguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar (An-Nisa' 4;48;116).
Selagi orang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah maka sentiasa terbuka pintu untuk masuk ke syurga adakah di awal kematiannya ataupun di akhir bergantung kepada amal yang dilakukan dan anugerah Allah semata.