Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Tuesday, March 16, 2010

KENAPA ISLAM TIDAK ADIL DALAM MEMBAHAGI HARTA WARISAN?

Pembahagian harta warisan dalam Islam ditetapkan oleh Allah dalam di bawah :

Allah menetapkan bagimu tentang pembahagina harta pusaka untuk anak-anakmu. Iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan; jika anak itu semuanya perempuan lebih daripada dua, maka bagi mereka dua pertiga daripada harta yang ditinggalkan; jika anak seorang anak perempuan sahaja, maka ia memperoleh separuh harta...(An-Nisa' 4;11).
Mengikut ayat di atas maka lelaki mempunyai dua kali lebih banyak berbanding lelaki iaitu seorang anak lelaki sama dengan dua orang orang anak perempuan. Kalau kita lihat sepintas lalu memang Islam melebihkan lelaki tetapi apabila kita kaji lebih detail sebetulnya perempuan lebih diuntungkan berbanding lelaki dalam pembahagian harta warisan.
Secara zahir lelaki mempunyai dua bahagian berbanding lelaki, dalam islam adil bukan bermakna sama banyak tetapi bergantung kepada tanggung jawab yang dipikul. Dalam islam semua perempuan yang ditinggalkan ibubapa dan belum berkahwin maka tanggung jawap dibebankan kepada saudara lelaki. Oleh sebab itu lelaki mempunyai harta warisan dua kali lebih banyak berbanding perempuan kerana lelaki harus membelanjakan semua keperluan saudara perempuannya sehingga saudara perempuan berkahwin.
Sebetulnya lelaki memperolehi harta warisan dua kali ganda berbanding lelaki adalah dalam bentuk kotor sedangkan perempuan mendapatkan satu bahagian tetapi dalam bentuk bersih. Maknanya lelaki perlu membelanjakan semua harta tersebut untuk keperluan saudara perempuannya sedangkan perempuan tidak perlu membelanjakan satu sen pun harta warisan tersebut.

No comments:

Post a Comment