Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Sunday, November 8, 2009

KENAPA UMAT ISLAM TIDAK MENGHORMATI HARI SABAT?

Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari sabat bagi orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Sesungguhnya Allah benar-benar akan memberi keputusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan (An-Nahl 14;123).

Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji darikamu dan Kami angkatkan gunung Thursina (Moses) di atsamu seiring Kami berfirman: "Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa".
Kemudian kamu berpaling selepas adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya termasuk orang-orang yang rugi.
Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada jari sabat (Hari khas ibadah kaum Yahudi), lalu kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".
Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa (Al-Baqarah 63-66).

Dan tanyakanlah kepada bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka mlanggar aturan pada hari sabat, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada dekat dengan mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari bukan hari sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencuba mereka disebabkan mereka berlaku fasik (Al-A'raaf 7;163).

Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari sabat atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi keputusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan (An-Nahl 16;124).


No comments:

Post a Comment