Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Sunday, November 1, 2009

KENAPA ISLAM MEMAKSA UMATNYA UNTUK MELAKSANAKAN HUKUM ISLAM SEPERTI SHALAT, PUASA DAN LAINNYA?

Islam berasal daripada bahasa Arab iaitu aslama bermakna sejahtera, harmoni, aman atau menyerahkan diri dan menyembah semata-mata hanya kepada Allah sahaja. Maka sesiapa yang mengakui islam sebagai agama pilihannya maka wajib mengamalkan perintah Allah seperti tersebut dalam Qur'an.
Sungguh Islam perintah umatnya untuk mengamalkan Islam secara sempurna tetapi mengikut kemampuan masing-masing seperti shalat harus dilakukan secara sempurna bagi orang sihat, maka bagi orang sakit boleh dilakukan sambil duduk, baring dan juga dengan isyarat mengikut kemampuan setiap hamba-Nya. sila rujuk ayat di bawah ini :

Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diusahakannya dan ia mendapat siksa sesuai dengan apa yang dikerjakannya ... (Al-Baqarah 2;286).

Dalam Islam iman sahaja tidak mencukupi kalau tidak diamalkan perintah Allah seperti shalat, puasa, bayar zakat, naik haji dan lain sebagainya. Sila rujuk ayat di bawah ini
Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kekal dalam kesabaran (Al-'Ashar 103;1-3).

Memang mula-mula dipaksa untuk mengamalkan Islam, bahkan dipaksa dari kecil lagi tetapi itu hanya latihan untuk membiasakna diri. Mula-mula memang lah berat tapi lama-lama apabila sudah biasa menjadi mudah dan ringan. Sebagai contoh semenjak kecil lagi kita sudah dipaksa untuk sikat gigi, kita memang tak suka sikat gigi tetapi ibubapa tetap paksa. Mula-mula kita rasa berat bahkan sampai ke tahap beli ubat gigi rasa buah supaya kita suka, lama-lama menjadi mudah apabila sudah biasa. Setiap kewajiban dalam islam adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri bukan untuk Allah sebab adakah manusia itu beramal atau tidak maka tidak memberi kelebihan kepada Allah.

No comments:

Post a Comment