Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Monday, July 27, 2009

AYAT DALAM ALQUR'AN YANG MENERANGKAN BAHAWA YESUS AKAN BANGKIT DAN MENGHAKIMI MANUSIA

Ayat yang dimaksudkan adalah “Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka (An-Nisa 4;158-159).

Ayat di atas menyatakan bahawa Yesus bukan menjadi hakim tetapi menjadi saksi kepada umatnya iaitu bangsa Israel sebab setiap nabi-nabi akan menjadi saksi kepada umatnya masing-masing. Mungkin ada juga yang menterjemahkan “Menjadi saksi” ditukar menjadi “Menghakimi”, sebetulnya bahasa arab mempunyai makna yang sangat luas jadi maksud ayat ini adalah Yesus akan menjadi saksi kepada pengikut-Nya sebab setiap umat telah dihantar nabi seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 36.

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan: "Sembahlah Allah, dan janganlah Menyembah selain Allah", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah (An-Nahl ;36)

Dalam ayat ini diterangkan bahawa setiap umat telah dihantar nabi kepada mereka, jadi setiap nabi-nabi tersebut akan menjadi saksi bagi umat pada zaman Yesus hidup pada hari penghisaban.

Dalam bible sendiri juga telah diterangkan bahawa Yesus bukan menghakimi umat manusia tetapi menjadi saksi kepada pengikutnya seperti tersebut dalam buku “Malachi ayat 3;5:

Aku akan segera datang untuk menghakimi kamu. Aku akan segera menjadi saksi untuk menentang tukang-tukang sihir, orang yang berzina, orang yang memberikan kesaksian palsu. Orang yang berlaku curang dalam memberi gaji kepada pekerjanya, orang yang menindas balu, yatim piatu dan bangsa asing, serta terhadap semua orang yang tidak menghormati aku.

Ayat di atas jelas-jelas menyatakan bahawa Yesus akan menjadi Saksi di Hari kiamat bukan menjadi Hakim seperti yang dituduh oleh orang kristian. Sebetulnya ada banyak lagi ayat-ayat lain dalam bible yang menjawab tuduhan ini,

“Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh itu keputusanku adil, kerana aku tidak mengikuti kehendakku sendiri melainkan kehendak Allah yang mengutus ku” (John 5;30).
Ayat ini dengan jelas telah menerangkan bahawa Apa yang Yesus lakukan hanya mengikut perintah dari Allah.

No comments:

Post a Comment