Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Friday, October 23, 2009

KENAPA ALLAH MENGGUNAKAN KAMI DALAM QURAN UNTUK MERUJUK KEPADANYA? ADAKAH ALLAH LEBIH DARI SATU?

Sekiranya Allah itu Esa kenapa Allah menggunakan Kami untuk merujuk kepada-Nya? Adakah Allah lebih dari satu? Sila rujuk Surah Yasin 36;9

Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat (Yasin 36;9).

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.(Al-Hijjr 15;9)

Plural atau jamak di dalam bahasa Arab mempunyai dua makna iaitu menunjukkan bilangan dan keagungan. Jadi Kami dalam ayat di atas merujuk kepada Keagungan Allah. Kaedah plural dalam bahasa Hebrew juga mempunyai kaedah yang sama dengan bahasa Arab. Sila rujuk Act 1;1

Pada mulanya, ketika Allah (Elohim) menciptakan alam semesta (Act 1;1).

Sungguhpun lafaz Him merupakan kalimah jama' tetapi tidak ada satupun di kalangan Yahudi yang menyatakan Tuhan lebih daripada satu. Ini kerana mereka faham lafaz jama'. Him tidak merujuk kepada bilangan tetapi merujuk kepada keagungan Allah.

Ratu Elizabeth II kalau berucap sentiasa menggunakan We, adakah beliau ramai? We merujuk kepada keagungan beliau sebagai King Elizabeth. Jadi penggunaan We sama seperti penggunaan Kami dalam Qur'an untuk merujuk kepada keagungan Allah

No comments:

Post a Comment